Series IV:
Family correspondence

Unit IV/1:
Huppi, Anna (Adolf Meyer's sister)
Folder 12 Feb 1883 - 21 Nov 1884
Folder 226 Jun 1886 - 10 Oct 1888
Folder 321 May 1889 - 8 Dec 1889
Folder 427 May 1890 - 2 Sep 1890
Folder 512 Oct 1890 - 28 Jul 1891
Folder 6undated

Unit IV/2:
Huppi, Severin (Adolf Meyer's brother-in-law)
Folder 121 Jan 1886 - 28 Nov 1889
Folder 217 April 1890 - 19 Nov 1890
Folder 324 Nov 1890 - 28 Dec 1930
Folder 4undated

Unit IV/3:
Meyer, Anna Walder (Adolf Meyer's mother) & Meyer, Hermann (Adolf Meyer's brother), Letters from Adolf Meyer:
Folder 129 Jul 1889 - 1 May 1890
Folder 2c5 May 1890 - 22 Jun 1890
Folder 36 Jul 1890 - 28 Jul 1890
Folder 429 Jul 1890 - 12 Aug 1890
Folder 520 Aug 1890 - 26 Sep 1890
Folder 612 Oct 1890 - 21 Nov 1890
Folder 726 Aug 1891 - 28 Nov 1891
Folder 829 Jan 1892 - 18 Jun 1892
Folder 922 Jun 1892 - 17 Aug 1892
Folder 104 Sep 1892 - 9 Oct 1892
Folder 1130 Oct 1892 - 17 Nov 1892
Folder 1223 Nov 1892 - 4/8 Dec 1892
Folder 1311 Dec 1892 - 22 Dec 1892
Folder 1422 Dec 1892 - 28 Dec 1892
Folder 155 Jan 1893 - 11 Jan 1893
Folder 1615 Jan 1893 - 9 Feb 1893
Folder 1716 Feb 1893 - 8 Mar 1893
Folder 188 Mar 1893 - c20 Mar 1893
Folder 1926 Mar 1893 - 19 Apr 1893
Folder 20c19 Apr 1893 - 17 May 1893
Folder 2123 May 1893 - c14 Jun 1893
Folder 2220 Jun 1893 - 28 Jun 1893
Folder 231 Jul 1893 - 9 Aug 1893
Folder 2421 Aug 1893 - 18 Oct 1893
Folder 2523 Oct 1893 - 21 Nov 1893
Folder 2629 Nov 1893 - 28 Dec 1893
Folder 2717 Jan 1894 - 7 Feb 1894
Folder 2814 Feb 1894 - 28 Feb 1894
Folder 292 Mar 1894 - 21 Mar 1894
Folder 30c21 Mar 1894 - c25 Apr 1894
Folder 31c25 Apr 1894 - 16 May 1894
Folder 3219 May 1894 - 3 Jun 1894
Folder 3313 Jun 1894 - 26 Jun 1894
Folder 343/4 Jul 1894 - 24 Jul 1894
Folder 351? Aug 1894 - 15 Aug 1894
Folder 3625 Aug 1894 - 23 Oct 1894
Folder 3730 Oct 1894 - c21 Nov 1894
Folder 3827 Nov 1894 - 26 Dec 1894
Folder 392 Jan 1895 - 8 Jan 1895
Folder 408/9 Jan 1895 - 31 Jan 1895
Folder 416? Feb 1895 - 12 Mar 1895
Folder 4225 Mar 1895 - 17 Apr 1895
Folder 4325 Apr 1895 - 22 May 1895
Folder 447 Jun 1895 - c26 Jun 1895
Folder 45c3 Jul 1895 - 31 Jul 1895
Folder 469? Aug 1895 - 28 Aug 1895
Folder 4730 Aug 1895 - c1? Oct 1895
Folder 481 Oct 1895 - 6 Nov 1895
Folder 496 Nov 1895 - 7? Dec 1895
Folder 507 Dec 1895 - 27 Dec 1895
Folder 5110 Jan 1895 - 20 Jan 1896
Folder 5228 Jan 1896 - 16 Feb 1896
Folder 5320 Feb 1896 - 13/14 May 1896
Folder 5424 May 1896 - 4 Aug 1896
Folder 555 Aug 1896 - 27 Aug 1896
Folder 561 Sep 1896 - 30 Sep 1896
Folder 574 Oct 1896 - 22 Oct 1896
Folder 583 Nov 1896 - 22 Dec 1896
Folder 5911 Jan 1897 - 9 Apr 1897
Folder 6023 Apr 1897 - 23 May 1897
Folder 614 Jun 1897 - 2 Aug 1897
Folder 628 Aug 1897 - 13 Sep 1897
Folder 637 Oct 1897 - 6 Nov 1897
Folder 648 Nov 1897 - 6 Nov 1897
Folder 653 Dec 1897 - 30 Dec 1897
Folder 666 Jan 1898 - 11 Feb 1898
Folder 6718 Feb 1898 - 19 Apr 1898
Folder 6830 Apr 1898 - 28 May 1898
Folder 695 Jun 1898 - 20 Jun 1898
Folder 7021 Jun 1898 - c14 Oct 1898
Folder 7123 Oct 1898 - 30 Dec 1898
Folder 7214 Apr 1899 - 9 Jun 1899
Folder 7312 Jun 1899 - 26 Jul 1899
Folder 7416 Aug 1899 - 21 Sep 1899
Folder 7528 Sep 1899 - 27 Dec 1899
Folder 764 Jan 1900 - 2 Feb 1900
Folder 774 Feb 1900 - 23 Feb 1900
Folder 783/9/ Mar 1900 - 2 Apr 1900
Folder 7910 Apr 1900 - 4 May 1900
Folder 8015 May 1900 - 15 Jun 1900
Folder 8125 Jun 1900 - 24 Jul 1900
Folder 8229 Jul 1900 - 9 Sep 1900
Folder 83c16 Sep 1900 - 16 Oct 1900
Folder 8423 Oct 1900 - 27 Nov 1900
Folder 853/4 Dec 1900 - 31 Dec 1900
Folder 8614 Jan 1901 - 21 Mar 1901
Folder 8725/6 Mar 1901 - 20 Aug 1901
Folder 8827 Aug 1901 - 12 Nov 1901
Folder 8925 Nov 1901 - 30 Dec 1901
Folder 906 Jan 1902 - 17 Feb 1902
Folder 9122 Feb 1902 - 19 Mar 1902
Folder 9228 Mar 1902 - 2 May 1902
Folder 939 May 1902 - 9 Jul 1902
Folder 9417 Jul 1902 - 17 Sep 1902
Folder 953 Oct 1902 - 30 Dec 1902
Folder 9614 Jan 1903 - 5 Feb 1903
Folder 9711 Feb 1903 - 9 Mar 1903
Folder 9816 Mar 1903 - 27 Apr 1903
Folder 9928 Apr 1903 - 5 Jun 1903
Folder 1003 Jul 1903 - 4 Aug 1903
Folder 10112 Aug 1903 - c30? Aug 1903
Folder 10211 Sep 1903 - 25 Oct 1903
Folder 1036 Nov 1903 - 4 Dec 1903
Folder 10411 Dec 1903 - 28 Dec 1903
Folder 1058 Jan 1904 - 19 Feb 1904
Folder 10626 Feb 1904 - 25 Mar 1904
Folder 1071 Apr 1904 - 23 May 1904
Folder 10811 Jun 1904 - 3 Oct 1904
Folder 1098 Oct 1904 - 10 Nov 1904
Folder 11013 Nov 1904 - 24 Dec 1904
Folder 11117 Mar 1905 - 10 Apr 1905
Folder 112Miscellaneous fragments. — 1906
Folder 1135 Jan 1907 - 17 Feb 1907
Folder 11424 Feb 1907 - 1 Apr 1907
Folder 1158 Apr 1907 - 3 Jun 1907
Folder 11610 Jun 1907 - 25 Aug 1907
Folder 1178 Sep 1907 - 30 Sep 1907
Folder 1183 Oct 1907 - 28 Oct 1907
Folder 11911 Nov 1907 - 31 Dec 1907
Folder 1207 Jan 1908 - 9 Feb 1908
Folder 12118 Feb 1908 - 5 Apr 1908
Folder 12215 Apr 1908 - 17 Jun 1908
Folder 123c19/20 Jun 1908 - 24 Aug 1908
Folder 12415 Sep 1908 - 28 Oct 1908
Folder 1256 Nov 1908 - 18 Dec 1908
Folder 1265 Jan 1909 - 10 Mar 1909
Folder 12717 Mar 1909 - 11 May 1909
Folder 12824 May 1909 - 20 Sep 1909
Folder 12929 Sep 1909 - 9 Nov 1909
Folder 13016 Nov 1909 - 20 Dec 1909
Folder 13115/16 Jan 1910 - 11 Feb 1910
Folder 13213 Feb 1910 - 13 May 1910
Folder 13317 May 1910 - 22 Jun 1910
Folder 13423 Jun 1910 - 25 Sep 1910
Folder 1352 Oct 1910 - 28 Dec 1910
Folder 1361 Jan 1911 - 20 Feb 1911
Folder 13724 Feb 1911 - 20 Mar 1911
Folder 1385 Apr 1911 - 4 May 1911
Folder 1397 May 1911 - 6 Aug 1911
Folder 14024 Aug 1911 - 21 Oct 1911
Folder 1411 Nov 1911 - 12 Dec 1911
Folder 1421 Jan 1912 - 28 Feb 1912
Folder 14322 May 1912 - 21 Jul 1912
Folder 1447 Aug 1912 - 28 Sep 1912
Folder 1451 Oct 1912 - 11 Nov 1912
Folder 14611 Nov 1912 - 23 Dec 1912
Folder 1471? Jan 1913 - 11 Mar 1913
Folder 14826 Mar 1913 - 13 May 1913
Folder 14918 May 1913 - 3 Aug 1913
Folder 15015 Sep 1913 - 24 Dec 1913
Folder 1517 Jan 1914 - 24 Mar 1914
Folder 1529 Apr 1914 - 14 Jun 1914
Folder 15321 Jun 1914 - 20 Aug 1914
Folder 15427 Aug 1914 - 13 Sep 1914
Folder 15528 Sep 1914 - 5 Nov 1914
Folder 15622 Nov 1914 - 31 Dec 1914
Folder 1574 Jan 1915 - 6 Apr 1915
Folder 15820 Apr 1915 - 10 Jun 1915
Folder 15925 Jun 1915 - 20 Aug 1915
Folder 16013 Sep 1915 - 10 Oct 1915
Folder 16115 Oct 1915 - 25 Dec 1915
Folder 1623 Jan 1916 - 26 Feb 1916
Folder 16312 Mar 1916 - 8 May 1916
Folder 16414 May 1916 - 28 May 1916
Folder 1657 Jun 1916 - 8 Sep 1916
Folder 16629 Sep 1916 - 26 Oct 1916
Folder 16728 Oct 1916 - 4 Dec 1916
Folder 16810 Dec 1916 - 25 Dec 1916
Folder 16912 Jan 1917 - 2 Mar 1917
Folder 1704 Mar 1917 - 8 Apr 1917
Folder 17111 Apr 1917 - 13 May 1917
Folder 17219 May 1917 - 24 Jun 1917
Folder 1736 Jul 1917 - 1 Aug 1917
Folder 17415 Aug 1917 - 5 Sep 1917
Folder 17511 Sep 1917 - 27 Sep 1917
Folder 1764 Oct 1917 - 13 Oct 1917
Folder 17722 Oct 1917 - 29 Oct 1917
Folder 1784 Jan 1918 - 23 Jan 1918
Folder 1792 Feb 1918 - 1 Mar 1918
Folder 1809 Mar 1918 - 30 Mar 1918
Folder 1815 Apr 1918 - 4 May 1918
Folder 18212 May 1918 - 29 May 1918
Folder 1832 Jun 1918 - 17 Jul 1918
Folder 1842 Aug 1918 - 27 Aug 1918
Folder 18514 Sep 1918 - 30 Sep 1918
Folder 1867 Oct 1918 - 22 Oct 1918
Folder 18727 0ct 1918 - 9 Nov 1918
Folder 18817 Nov 1918 - 27 Nov 1918
Folder 18910 Dec 1918 - 22 Dec 1918
Folder 1901 Jan 1919 - 27 Jan 1919
Folder 1917 Feb 1919 - 12 Mar 1919
Folder 19216 Mar 1919 - 5 May 1919
Folder 19316 May 1919 - 30 Aug 1919
Folder 1945 Sep 1919 - 5 Oct 1919
Folder 19516/17 Oct 1919 - 28 Nov 1919
Folder 1966 Dec 1919 - 24 Dec 1919
Folder 19710 Jan 1920 - 25 Jan 1920
Folder 1988 Feb 1920 - 8 Mar 1920
Folder 19928 Mar 1920 - 2 May 1920
Folder 20013 May 1920 - 2 June 1920
Folder 20114 Jul 1920 - 23 Aug 1920
Folder 2025 Sep 1920 - 7 Oct 1920
Folder 20320 Oct 1920 - 26 Oct 1920
Folder 2042 Jan 1921 - 1/2 Feb 1921
Folder 20512 Mar 1921 - 23/24 May 1921
Folder 20629 May 1921 - 15 Jul 1921
Folder 2071 Aug 1921 - 16 Sep 1921
Folder 2082 Oct 1921 - 5 Nov 1921
Folder 20927 Nov 1921 - 29 Dec 1921
Folder 2102 Jan 1922 - 16 Apr 1922
Folder 21128 Apr 1922 - 30 May 1922
Folder 2125 Jun 1922 - 29 Jun 1922
Folder 21317 Jul 1922 - 21 Aug 1922
Folder 2147 Sep 1922 - 9 Nov 1922
Folder 21512 Nov 1922 - 17 Dec 1922
Folder 2164 Jan 1923 - 30 Jan 1923
Folder 21727 Jan 1923 - 2 Mar 1923
Folder 21812 Mar 1923 - 10 Apr 1923
Folder 21918 Apr 1923 - 2 May 1923
Folder 2208 May 1923 - 26 May 1923
Folder 22122 July 1923 - 27 Aug 1923
Folder 2229 Sep 1923 - 7 Oct 1923
Folder 22318 Oct 1923 - 21 Nov 1923
Folder 22425 Nov 1923 - 13 Dec 1923
Folder 2256 Jan 1924 - 21 Apr 1924
Folder 22622 May 1924 - 18 Jun 1924
Folder 22724 Jun 1924 - 9 Aug 1924
Folder 22814 Sep 1924 - 11 Nov 1924
Folder 2295 Dec 1924 - 26 Dec 1924
Folder 23024 Jan 1925 - 9 Apr 1925
Folder 23124 Apr 1925 - 24 Sep 1925
Folder 2321 Oct 1925 - 26 Nov 1925
Folder 23315 Feb 1926 - 12 Jun 1926
Folder 23428 Jul 1926 - 15 Sep 1926
Folder 23523 Sep 1926 - 7 Dec 1926
Folder 23618 Dec 1926 - 2 Jan 1927
Folder 23730 Jan 1927 - c12 May 1927
Folder 23822 May 1927 - 8 Sep 1927
Folder 23922 Sep 1927 - 6 Nov 1927
Folder 24013 Nov 1927 - 23 Dec 1927
Folder 2418 Jan 1928 - 28 Apr 1928
Folder 2425 May 1928 - 3 Jun 1928
Folder 24316 Jul 1928 - 21 Sep 1928
Folder 24422 Oct 1928 - 20 Nov 1928
Folder 24525 Nov 1928 - 24 Dec 1928
Folder 2466 Jan 1929 - 12 Mar 1929
Folder 24723 Mar 1929 - 28 May 1929
Folder 2486 Jun 1929 - 8 Aug 1929
Folder 24911 Aug 1929 - 29 Sep 1929
Folder 25013 Oct 1929 - 22 Dec 1929
Folder 2514 Jan 1930 - 24 Mar 1930
Folder 25230 Mar 1930 - 11 May 1930
Folder 25325 May 1930 - 1 Jul 1930
Folder 25412 Jul 1930 - 23 Aug 1930
Folder 2556 Sep 1930 - c23 Dec 1930
Folder 25616 Jan 1931 - 28 Feb 1931
Folder 25715 Mar 1931 - 2 Aug 1931
Folder 2587 Sep 1931 - 18 Dec 1931
Folder 2592 Jan 1932 - 10 Apr 1932
Folder 26029 May 1932 - 8 Jul 1932
Folder 26116 Jul 1932 - 12 Aug 1932
Folder 26223 Oct 1932 - 15 Dec 1932
Folder 2633 Jan 1933 - 4 Mar 1933
Folder 26418 Mar 1933 - 20 May 1933
Folder 26522 May 1933 - 17 Aug 1933
Folder 26626 Aug 1933 - 18 Sep 1933
Folder 26714 Oct 1933 - 16 Nov 1933
Folder 26817 Nov 1933 - 25 Dec 1933
Folder 26920 Jan 1934 - 28 Apr 1934
Folder 27020 May 1934 - 3 Jul 1934
Folder 2717 Jul 1934 - 9 Aug 1934
Folder 27221 Aug 1934 - 22 Sep 1934
Folder 273c22 Oct 1934 - 26 Dec 1934
Folder 2745 Jan 1935 - 3 Feb 1935
Folder 2754 Mar 1935 - 30 Mar 1935
Folder 27621 Apr 1935 - 9 May 1935
Folder 27713 May 1935 - 14 Jun 1935
Folder 27825 Jun 1935 - 4 Aug 1935
Folder 27911 Aug 1935 - 11/22 Dec 1935
Folder 28012 Jan 1936 - 19 Mar 1936
Folder 28110 Apr 1936 - 31 May 1936
Folder 28219 Jun 1936 - 18 Jul 1936
Folder 28326 Jul 1936 - 1 Oct 1936
Folder 28423 Oct 1936 - 25/29 Dec 1936
Folder 2851 Jan 1937 - 17 Mar 1937
Folder 28627 Mar 1937 - 2 May 1937
Folder 28710 May 1937 - 1 Jul 1937
Folder 2882 Jul 1937 - 6 Sep 1937
Folder 28925/26 Sep 1937 - 31 Dec 1937
Folder 29025 Jan 1938 - 4 Apr 1938
Folder 29116 Apr 1938 - 5 Jul 1938
Folder 29218 Jul 19338 - 20 Oct 1938
Folder 2939 Jan 1939 - 24 Jun 1939
Folder 294undated

Unit IV/4-1:
Meyer, Anna Walder (Adolf Meyer's mother), Letters to Adolf Meyer:
Folder 128 Nov 1884 - 1887
Folder 2May 1888 - c Oct 1888
Folder 3Nov 1888 - c Dec 1888
Folder 416 Mar 1889 - Apr 1889
Folder 51 May 1889 - Autumn? 1889
Folder 62 Jan 1890 - 28 May 1890
Folder 72 Jun 1890 - 12 Jul 1890
Folder 813 Aug 1890 - 22 Sep 1890
Folder 928 Oct 1890 - 13 Nov 1890
Folder 107 Dec 1890
Folder 11c21 Jun 1891 - 5 July 1891
Folder 127 Jul 1891 - 19 Oct 1891
Folder 131 Feb 1892 - 6 Mar 1892
Folder 1419 Mar 1892 - 20 Aug 1892
Folder 1512 Oct 1892 - 24 Nov 1892
Folder 1613 Feb 1893 - 21 Dec 1895
Folder 1713 Jan 1896 - 25 Mar 1896
Folder 1820 Jun 1896 - 6 Oct 1896
Folder 193 Nov 1896 - 22 Dec 1896
Folder 202 Feb 1897 - Jun? 1897
Folder 216 Jul 1897 - 14 Sep 1897
Folder 2228 Oct 1897 - 30 Dec 1897
Folder 237 Jan 1898 - 24 Feb 1898
Folder 243 Mar 1898 - 28 Apr 1898
Folder 254 May 1898 - 26 Jul 1898
Folder 26Aug 1898 - 13 Sep 1898
Folder 2713 Oct 1898 - 20 Dec 1898
Folder 285 Jan 1899 - 23 Feb 1899
Folder 292 Mar 1899 - 25 May 1899
Folder 301 Jun 1899 - 20 Jul 1899
Folder 313 Aug 1899 - 31 Aug 1899
Folder 322 Sep 1899 - 21 Sep 1899
Folder 3310 Oct 1899 - 11 Dec 1899
Folder 344 Jan 1900 - 18 May 1900
Folder 358 Jun 1900 - 28 Sep 1900
Folder 3611 Oct 1900 - Dec 1900
Folder 3724 May 1901 - 20 Sep 1901
Folder 381 Oct 1901 - 29 Dec 1901
Folder 393 Jan 1902 - 22 Mar 1902
Folder 403 Apr 1902 - 13 Jun 1902
Folder 412 Jul 1902 - 22 Dec 1902
Folder 4227 Feb 1903 - 12 Jun 1903
Folder 4326 Jun 1903 - 26 Nov 1903
Folder 443 Sep 1904 - 19 Dec 1904
Folder 456 Jan 1905 - 8 Dec 1905
Folder 4623 Mar 1906 - 26 Oct 1906
Folder 47Jan 1907 - 6 Dec 1907
Folder 489 Jan 1908 - 28 Dec 1908
Folder 4915 Feb 1909 - 23 Dec 1909
Folder 5022 Nov 1910 - 11 May 1911

Unit IV/4-2:
Meyer, Anna Walder (Adolf Meyer's mother), Correspondence with Regula Meier (Adolf Meyer's cousin) & Herman Meyer:
Folder 513 Dec 1873 - 29 Aug 1895
Folder 5211 Sep 1895 - 4 Jun 1910

Unit IV/5:
Meyer, Hermann (Adolf Meyer's brother), Letters to Adolf Meyer:
Folder 117 Jan 1887 - 27 Apr 1890
Folder 211 May 1890? - 31 Jul 1890
Folder 31 Aug 1890 - 4 Oct 1890
Folder 411 Oct 1890 - 27 Nov 1890
Folder 53 Dec 1890 - 15 May 1891
Folder 621 May 1891 - 26 Nov 1891
Folder 722 Jan 1892 - 21 Oct 1892
Folder 811 Nov 1892 - 8 Dec 1892
Folder 912 Dec 1892 - 18 Dec 1892
Folder 1022 Dec 1892 - 28 Dec 1892
Folder 112 Jan 1893 - 8 Jan 1893
Folder 1211 Jan 1893 - 29 Jan 1893
Folder 138 Feb 1893 - 28 Feb 1893
Folder 147 Mar 1893 - 13 Apr 1893
Folder 1520 Apr 1893 - 25 May 1893
Folder 161 Jun 1893 - 25 Jun 1893
Folder 176 Jul 1893 - 28 Jul 1893
Folder 183 Aug 1893 - 18 Aug 1893
Folder 1925 Aug 1893 - 26 Oct 1893
Folder 202 Nov 1893 - 29 Dec 1893
Folder 211 Jan 1894 - 28 Jan 1894
Folder 224 Feb 1894 - 26 Feb 1894
Folder 236 Mar 1894 - 12 Apr 1894
Folder 2418 Apr 1894 - 29 May 1894
Folder 253 Jun 1894 - 26 Jun 1894
Folder 262 Jul 1894 - 29 Aug 1894
Folder 276 Sep 1894 - 31 Oct 1894
Folder 287? Nov 1894 - 5 Dec 1894
Folder 292 Jan 1895 - 30 Jan 1895
Folder 303 Feb 1895 - 25 Feb 1895
Folder 316 Mar 1895 - 26 Apr 1895
Folder 322 May 1895 - 12 Jun 1895
Folder 3319 Jun 1895 - 27 Aug 1895
Folder 343 Sep 1895 - 24 Nov 1895
Folder 351 Dec 1895 - 23 Dec 1895
Folder 3620 Jan 1896 - 25 Feb 1896
Folder 379 Mar 1896 - 29 Aug 1896
Folder 3820 Sep 1896 - 29 Sep 1896
Folder 394 Oct 1896 - 28 Oct 1896
Folder 404 Nov 1896 - 29 Nov 1896
Folder 413 Dec 1896 - 30 Dec 1896
Folder 422 Jan 1897 - 30 Jan 1897
Folder 436 Feb 1897 - 29 Mar 1897
Folder 445 Apr 1897 - 18 May 1897
Folder 451 Jun 1897 - 30 Jul 1897
Folder 4622 Sep 1897 - 28 Nov 1897
Folder 475 Dec 1897 - 26 Dec 1897
Folder 483 Jan 1898 - 23 Jan 1898
Folder 495 Feb 1898 - 27 Feb 1898
Folder 506 Mar 1898 - 27 Mar 1898
Folder 514 Apr 1898 - 30 Apr 1898
Folder 528 May 1898 - 22 May 1898
Folder 535 Jun 1898 - 26 Jun 1898
Folder 543 Jul 1898 - 9 Oct 1898
Folder 5518 Oct 1898 - 20 Nov 1898
Folder 5627 Nov 1898 - 29 Dec 1898
Folder 571 Jan 1899 - 29 Jan 1899
Folder 585 Feb 1899 - 25 Feb 1899
Folder 5911 Mar 1899 - 7 Apr 1899
Folder 603 May 1899 - 27 May 1899
Folder 612 Jun 1899 - 30 Sep 1899
Folder 623 Oct 1899 - 21 Nov 1899
Folder 6324 Nov 1899 - 29 Dec 1899
Folder 645 Jan 1900 - 25 Jan 1900
Folder 652 Feb 1900 - 28 Mar 1900
Folder 6630 Mar 1900 - 31 May 1900
Folder 6722 Jun 1900 - 28 Jul 1900
Folder 682 Aug 1900 - 21 Sep 1900
Folder 695 Oct 1900 - 30 Dec 1900
Folder 70Jan? 1901 - 19 Sep 1901
Folder 717 Oct 1901 - 22 Dec 1901
Folder 722 Jan 1902 - 24 Apr 1902
Folder 735 May 1902 - Jun? 1902
Folder 7418 Jul 1902 - 15 Dec 1902
Folder 758 Jan 1903 - 22 Mar 1903
Folder 767 Apr 1903 - 3 Dec 1903
Folder 77Jan 1904 - 30 Dec 1904
Folder 7820 Jan 1905 - Aug? 1905
Folder 7918 Sep 1905 - 29 Dec 1905
Folder 809 Feb 1906 - 12 May 1906
Folder 8126 May 1906 - 26 Dec 1906
Folder 8210 Jan 1907 - 19 Mar 1907
Folder 8326 Mar 1907 - 26 Jun 1907
Folder 8428 Jun 1907 - 26 Jul 1907
Folder 854 Aug 1907 - 25 Oct 1907
Folder 868 Nov 1907 - 20 Dec 1907
Folder 873 Jan 1908 - 27 May 1908
Folder 884 Jun 1908 - 24 Sep 1908
Folder 891 Oct 1908 - 24 Dec 1908
Folder 901908 (otherwise undated)
Folder 916 Jan 1909 - 18 Feb 1909
Folder 926 Mar 1909 - 30 Apr 1909
Folder 9325 May 1909 - 27 Aug 1909
Folder 949 Sep 1909 - 12 Dec 1909
Folder 951909 (otherwise undated)
Folder 9627 Jan 1910 - 31 May 1910
Folder 9714 Jun 1910 - 31 Dec 1910
Folder 9813 Jan 1911 - Mar 1911
Folder 997 Apr 1911 - 7 Jul 1911
Folder 10018 Jul 1911 - 24 Nov 1911
Folder 1011 Dec 1911 - 30 Dec 1911
Folder 1028 Jan 1912 - 29 Feb 1912
Folder 1035 Mar 1912 - 30 May 1912
Folder 1047 Jun 1912 - 28 Jul 1912
Folder 1059 Aug 1912 - 23 Aug 1912
Folder 1065 Sep 1912 - 9 Oct 1912
Folder 10718 Oct 1912 - 30 Oct 1912
Folder 1081 Nov 1912 - 13 Nov 1912
Folder 10915 Nov 1912 - 31 Dec 1912
Folder 1101912 (otherwise undated)
Folder 1114 Jan 1913 - 26 Feb 1913
Folder 1127 Mar 1913 - 25 Apr 1913
Folder 1132 May 1913 - 18 Jul 1913
Folder 11426 Sep 1913 - 12 Dec 1913
Folder 1158 Jan 1914 - 30 Jan 1914
Folder 11613 Feb 1914 - 15 May 1914
Folder 1174 Jun 1914 - 31 Jul 1914
Folder 1184 Aug 1914 - 13 Sep 1914
Folder 1191 Oct 1914 - 24 Nov 1914
Folder 1207 Dec 1914 - 31 Dec 1914
Folder 1214 Jan 1915 - 22 Jan 1915
Folder 12211 Feb 1915 - 21 Mar 1915
Folder 1239 Apr 1915 - 24 Jul 1915
Folder 1242 Sep 1915 - 30 Dec 1915
Folder 12527 Jan 1916 - 18 Apr 1916
Folder 1264 May 1916 - 25 Jul 1916
Folder 12718 Oct 1916 - 18 Dec 1916
Folder 12813 Jan 1917 - 5 Apr 1917
Folder 12924 May 1917 - 30 Aug 1917
Folder 1308 Sep 1917 - 23 Dec 1917
Folder 1315 Jan 1918 - 29 Mar 1918
Folder 1329 Apr 1918 - 31 May 1918
Folder 13314 Jun 1918 - 22 Aug 1918
Folder 13417 Sep 1918 - 24 Dec 1918
Folder 1352 Jan 1919 - 17 Apr 1919
Folder 13620 May 1919 - 22 Sep 1919
Folder 1379 Nov 1919 - 26 Dec 1919
Folder 1388 Jan 1920 - 24 Jul 1920
Folder 1396 Aug 1920 - 23 Oct 1920
Folder 1406 Nov 1920 - 16 Dec 1920
Folder 14113 Jan 1921 - 26 Mar 1921
Folder 14213 Apr 1921 - 16 Sept 1921
Folder 1431 Oct 1921 - 25 Nov 1921
Folder 1441 Dec 1921 - 26 Dec 1921
Folder 1453 Jan 1922 - 31 Jan 1922
Folder 1468 Feb 1922 - 28 Jul 1922
Folder 1475 Sep 1922 - 28 Dec 1922
Folder 14816 Jan 1923 - 31 Mar 1923
Folder 14930 Apr 1923 - 29 Aug 1923
Folder 1507 Oct 1923 - 30 Dec 1923
Folder 15111 Jan 1924 - 24 Jan 1924
Folder 15212 Feb 1924 - 25 Jan 1924
Folder 15321 Jul 1924 - 18 Dec 1924
Folder 1542 Jan 1925 - 27 Feb 1925
Folder 15519 Mar 1925 - 22 Jun 1925
Folder 15627 Jul 1925 - 25 Sep 1925
Folder 1575 Oct 1925- 30 Dec 1925
Folder 15814 Jan 1926 - 3 Jun 1926
Folder 1591 Jul 1926 - 23 Dec 1926
Folder 1601 Jan 1927 - 27 Mar 1927
Folder 16120 Apr 1927 - 28 Sep 1927
Folder 16213 Oct 1927 - 31 Dec 1927
Folder 16310 Jan 1928 - 24 Apr 1928
Folder 16417 May 1928 - 8 Sep 1928
Folder 16517 Oct 1928 - 20 Dec 1928
Folder 1669 Feb 1929 - 25 May 1929
Folder 16719 Jun 1929 - 2 Sep 1929
Folder 1683 Oct 1929 - 18 Dec 1929
Folder 1698 Jan 1930 - 18 Jun 1930
Folder 1709 Jul 1930 - 31 Dec 1930
Folder 17122 Jan 1931 - 18 Jul 1931
Folder 1726 Aug 1931 - 29 Dec 1931
Folder 17312 Feb 1932 - 30 Jun 1932
Folder 1742 Jul 1932 - 30 Nov 1932
Folder 17519 Jan 1933 - 20 May 1933
Folder 17626 Jul 1933 - 20 Dec 1933
Folder 1778 Feb 1934 - 4 Jul 1934
Folder 17830 Aug 1934 - 19 Dec 1934
Folder 1794 Jan 1935 - 19 May 1935
Folder 18030 May 1935 - 31 Dec 1935
Folder 1814 Jan 1936 - 7 Jun 1936
Folder 18215 Jul 1936 - 15 Oct 1936
Folder 18329 Oct 1936 - 24 Dec 1936
Folder 1846 Feb 1937 - 21 Jul 1937
Folder 18528 Jul 1937 - 24 Oct 1937
Folder 1863 Nov 1937 - 30 Dec 1937
Folder 1872 Jan 1938 - 21 Apr 1938
Folder 18814 May 1938 - 12 Aug 1938
Folder 18918 Sep 1938 - 28 Dec 1938
Folder 19022 Jan 1939 - 31 Oct 1939
Folder 19131 Mar 1940 - 3 Mar 1963
Folder 192undated

Unit IV/6-1:
Meyer, Mary (Adolf Meyer's wife), Letters from Adolf Meyer:
Folder 13 Dec 1901 - 29/30 Dec 1901
Folder 230 Dec 1901 - 11 Mar 1902
Folder 311 Apr 1902 - 2 May 1902
Folder 45 May 1902 - 7 May 1902
Folder 57/8 May 1902 - 11 May 1902
Folder 612 May 1902 - 14 May 1902
Folder 715 May 1902 - 19 May 1902
Folder 819/20 May 1902 - 22? May 1902
Folder 922 May 1902 - 28 May 1902
Folder 1029 May 1902 - 6 Jun 1902
Folder 117 Jun 1902 - 11 Jun 1902
Folder 12c12 Jun 1902 - 18 Jun 1902
Folder 1319 Jun 1902 - 25 Jun 1902
Folder 1425 Jun 1902 - 2 Jul 1902
Folder 156 Jul 1902 - 14 Jul 1902
Folder 1614 Jul 1902 - 21 Jul 1902
Folder 1722 Jul 1902 - 25 Jul 1902
Folder 18c28 Jul 1902 - 29 Jul 1902
Folder 1929 Jul 1902 - 4 Aug 1902
Folder 205 Aug 1902 - 11 Aug 1902
Folder 2112 Aug 1902 - 19 Aug 1902
Folder 2219 Aug 1902 - 26 Aug 1902
Folder 2328 Aug 1902 - 4 Sep 1902
Folder 2422 Feb 1903 - 9 Sep 1903
Folder 255 Oct 1903 - 30 Oct 1903
Folder 2619 Jan 1904 - 15 Jul 1904
Folder 271 Aug 1904 - 27 Nov 1904
Folder 289 Feb 1905 - 16 Jun 1905
Folder 2911 Jul 1905 - 21 Sep 1905
Folder 3011 Oct 1905 - 28 Dec 1905
Folder 318 Feb 1906 - 22 May 1906
Folder 3224 May 1906 - 29 May 1906
Folder 3330 May 1906 - 5 Jun 1906
Folder 346 Jun 1906 - 16 Jul 1906
Folder 3517 Jul 1906 - 22 Jul 1906
Folder 3622 Jul 1906 - 24 Jul 1906
Folder 3724 Jul 1906 - 28 Jul 1906
Folder 3830 Jul 1906 - 2 Aug 1906
Folder 393 Aug 1906 - 2 Dec 1906
Folder 4026 Feb 1907 - 13 Jun 1907
Folder 4127 Sep 1907 - 7 Dec 1907
Folder 421907 (otherwise undated)
Folder 4326 Jan 1908 - 13 May 1908
Folder 442 Jul 1908 - 12 Aug 1908
Folder 4513 Aug 1908 - 27 Aug 1908
Folder 4626 Sep 1908 - 31 Dec 1908
Folder 471908 (otherwise undated)
Folder 481 Jan 1909 - 12 May 1909
Folder 49c7 Jun 1909 - 12 Nov 1909
Folder 5012 Apr 1910 - 30 Jun 1910
Folder 512 Jul 1910 - 12 Oct 1910
Folder 527 Jul 1911 - 22 Sep 1911
Folder 5315 Apr 1912 - 30 Sep 1912
Folder 5413/15 Jul 1913 - 3 Jun 1915
Folder 553 Jan 1916 - 12 Jul 1916
Folder 5612 Jul 1916 - 18 Jul 1916
Folder 5720 Jul 1916 - 23 Jul 1916
Folder 5826 Jul 1916 - 1 Aug 1916
Folder 592 Aug 1916 - 6 Aug 1916
Folder 607 Aug 1916 - 14 Aug 1916
Folder 6118 Sep 1916 - 23 Sep 1916
Folder 6224 Sep 1916 - 29 Sep 1916
Folder 631 Oct 1916 - 29 Dec 1916
Folder 642 Jan 1917 - 21 Jun 1917
Folder 6522 Jun 1917 - 21 Aug 1917
Folder 66c21 Aug 1917 - 26 Dec 1917
Folder 674 Aug 1918 - 21 Aug 1918
Folder 6822 Aug 1918 - 10 Sep 1918
Folder 6913 Sep 1918 - 22 Sep 1918
Folder 7018 Jun 1919 - 26 Jun 1919
Folder 7128 Jun 1919 - 3 Jul 1919
Folder 723 Jul 1919 - 9 Jul 1919
Folder 7310 Jul 1919 - 14 Jul 1919
Folder 7415 Jul 1919 - 18 Jul 1919
Folder 7521 Jul 1919 - 29 Jul 1919
Folder 761 Aug 1919 - 2 Aug 1919
Folder 773 Aug 1919 - 10 Aug 1919
Folder 788 Sep 1919 - 17 Sep 1919
Folder 7923 Jun 1920 - 27 Jun 1920
Folder 8029 Jun 1920 - 5 Jul 1920
Folder 816 Jul 1920 - 12 Jul 1920
Folder 8213 Jul 1920 - 17 Jul 1920
Folder 8318 Jul 1920 -22 Jul 1920
Folder 8423 Jul 1920 - 28 Jul 1920
Folder 8528 Jul 1920 - 31 Aug 1920
Folder 863 Sep 1920 - 9 Sep 1920
Folder 8713 Jun 1921 - 11 Jul 1921
Folder 8819 Jul 1921 - 31 Aug 1921
Folder 892 Sep 1921 - 9 Sep 1921
Folder 9013 Sep 1921 - 20 Sep 1921
Folder 9115 Jul 1922 - 29 Aug 1922
Folder 9231 Aug 1922 - 4 Sep 1922
Folder 939 Sep 1922 - 29 Dec 1922
Folder 943 Apr 1923 - 5 Jun 1923
Folder 9513 Jun 1923 - 6 Jul 1923
Folder 9614 Jul 1923 - 13 Sep 1923
Folder 972 Jul 1924 - 9 Jul 1924
Folder 9811 Jul 1924 - 19 Jul 1924
Folder 9920 Jul 1924 - 26 Jul 1924
Folder 10028 Jul 1924 - 5 Aug 1924
Folder 1017 Aug 1924 - 15 Aug 1924
Folder 10213 Jun 1925 - 28 Aug 1925
Folder 10313 Jun 1925 - 28 Aug 1925
Folder 10429 Aug 1925 - 4 Sep 1925
Folder 1056 Sep 1925 - 12 Sep 1925
Folder 10613 Sep 1926 - 16 Sep 1926
Folder 10717 Sep 1925 - 1926
Folder 10831 Mar 1926 - 28 Jun 1926
Folder 10929 Jun 1926 - 1 Jul 1926
Folder 1104 Jul 1926 - 16 Jul 1926
Folder 11121/22 Jul 1926 - 12 Aug 1926
Folder 1121 Aug 1926 - 12 Aug 1926
Folder 11313 Aug 1926 - 29 Aug 1926
Folder 1143 Sep 1926 - 6 Sep 1926
Folder 1156 Sep 1926 - 14 Sep 1926
Folder 1163 Jun 1928 - 29 Jun 1928
Folder 1172 Jul 1928 - 8 Jul 1928
Folder 11810 Jul 1928 - 16 Jul 1928
Folder 11917 Jul 1928 - 3 Aug 1928
Folder 1205 Aug 1928 - 14 Aug 1928
Folder 12116 Aug 1928 - 31 Aug 1928
Folder 12219 Aug 1928 - 24 Aug 1928
Folder 12326 Aug 1929 - 20 Nov 1929
Folder 1243 Jul 1930 - 31 Jul 1930
Folder 1254 Aug 1930 - 5 Sep 1930
Folder 12629 Aug 1931 - 30 Dec 1932
Folder 12715 May 1933 - 22 May 1933
Folder 12831 May 1933 - 22 Sep 1933
Folder 12928 Mar 1934 - 29 Dec 1935
Folder 1307 May 1936 - 4 Sep 1936
Folder 13112 Jul 1937 - 24 Dec 1938
Folder 1328/10 May 1939 - 3 Sep 1941
Folder 133undated

Unit IV/6-2:
Meyer, Mary (Adolf Meyer's wife), Letters to Adolf Meyer:
Folder 13425 Feb 1899 - c25 Dec 1901
Folder 135cMar 1902 - 12 May 1902
Folder 136Engagement congratulations. — 1902
Folder 137Engagement congratulations. — 1902
Folder 138c13 May 1902 - 15 May 1902
Folder 13915 May 1902 - 22 May 1902
Folder 14025 May 1902 - 6 Jun 1902
Folder 1411 Jul 1902 - 13 Aug 1902
Folder 14219 Aug 1902 - 29 Oct 1902
Folder 143Marriage congratulations. — 1902
Folder 144Marriage congratulations. — 1902
Folder 14510 Sep 1903 - 25 Dec 1903
Folder 1461903 (otherwise undated)
Folder 14719 Jan 1904 - c10 Oct 1904
Folder 1487 Feb 1905 - 31 May 1905
Folder 1497 Jun 1905 - 30 Oct 1905
Folder 15019 Dec 1905 - 27 Dec 1905
Folder 15111 Apr 1906 - 26 May 1906
Folder 15227 May 1906 - c31 May 1906
Folder 1531 Jun 1906 - c15 Jul 1906
Folder 15415 Jul 1906 - 20 Jul 1906
Folder 15520 Jul 1906 - 25 Jul 1906
Folder 15625 Jul 1906 - 29 Jul 1906
Folder 15730 Jul 1906 - 2 Aug 1906
Folder 1583 Aug 1906 - 5 Aug 1906
Folder 159Feb 1907 - 13 Jun 1907
Folder 1601907 (otherwise undated)
Folder 16117 Mar 1908 - 5 Jul 1908
Folder 1628 Jul 1908 - 24 Sep 1908
Folder 163c28 Sep 1908 - 29 Dec 1908
Folder 1641 Jan 1909 - 4 May 1909
Folder 1655 Jun 1909 - 21 Aug 1909
Folder 16622 Aug 1909 - 1 Nov 1909
Folder 16719 Mar 1910 - 28 Mar 1910
Folder 16829 Mar 1910 - 28 Jun 1910
Folder 16930 Jun 1910 - 8 Sep 1910
Folder 17019 Sep 1910 - 27 Sep 1910
Folder 17128 Sep 1910 - cDec? 1910
Folder 1728 Aug 1911 - 12 Aug 1911
Folder 17313 Aug 1911 - 17 Aug 1911
Folder 17418 Aug 1911 - 21 Sep 1911
Folder 17517 Jun 1912 - 9 Jul 1912
Folder 17610 Jul 1912 - 31 Jul 1912
Folder 1772 Aug 1912 - 4 Aug 1912
Folder 17811 Jul 1913 - 15 Jul 1913
Folder 1791 Jun 1915 - 10 Aug 1918
Folder 18011 Aug 1918 - 14 Aug 1918
Folder 18114 Aug 1918 - 23 Aug 1918
Folder 18226 Aug 1918 - 21 Sep 1918
Folder 18325 Feb 1919 - 9 Sep 1919
Folder 18413 Sep 1919 - 18 Sep 1919
Folder 18520 Jul 1922 - 8 Jun 1923
Folder 18613 Jun 1923 - 17 Jun 1923
Folder 18721 Jun 1923 - 6 Jul 1923
Folder 18811 Jul 1923 - 24 Jul 1923
Folder 18927 Jul 1923 - 15 Sep 1925
Folder 19014 Jun 1925 - 25 Jun 1925
Folder 19127 Jun 1925 - 2 Jul 1925
Folder 1923 Jul 1925 - 10 Jul 1925
Folder 19311 Jul 1925 - 17 Jul 1925
Folder 19420 Jul 1925 - 22 Jul 1925
Folder 19523 Jul 1925 - 26 Aug 1925
Folder 19628 Aug 1925 - 22 Sep 1925
Folder 19722 Jun 1926 - 9 Jul 1926
Folder 19814 Jul 1926 - 27 Jul 1926
Folder 19928 Jul 1926 - 10 Aug 1926
Folder 20011 Aug 1926 - 15 Aug 1926
Folder 20117 Aug 1926 - 25 Aug 1926
Folder 20228 Aug 1926 - 2 Sep 1926
Folder 20324 Jul 1927 - 23 Aug 1928
Folder 20428 Aug 1928 - Mar 1932
Folder 20518 May 1933 - 20 Sep 1933
Folder 20613 Jul 1937 - 2 Sep 1941
Folder 207Miscellaneous biographical and personal materials re Mary Meyer, including photographs
Folder 208undated

Unit IV/7:
Meyer, Rev. Rudolf (Adolf Meyer's father)
Folder 1Aug 1881? - 22 Jul 1896
Folder 2undated
Folder 3Correspondence re Rev. Rudolf Meyer's illness and death. — 1887 - 1889

Unit IV/8:
Paige, Hildegard (Mary Meyer's sister)
Folder 11906?
Folder 21906?
Folder 31906?
Folder 419 Jul 1908 - 6 Nov 1910

Unit IV/9:
Paige, Sidney (Adolf Meyer's brother-in-law)
Folder 121 Mar 1909 - 10 Oct 1927

Unit IV/10:
Walder, Adolf (Adolf Meyer's cousin; son of Gottfried)
Folder 122 Jul 1890 - 29 Apr 1925

Unit IV/11:
Walder, Bertha (Adolf Meyer's aunt; wife of Gottfried)
Folder 115 Feb 1889 - 1 Sep 1909

Unit IV/12:
Walder, Gottfried (Alfred Meyer's uncle)
Folder 1Mar 1882 - 30 Dec 1889
Folder 210 Jan 1890 - 20 Nov 1890
Folder 325 Jun 1891 - Dec? 1891
Folder 4Jan? 1892 - 30 Oct 1892
Folder 517 Dec 1892 - 10 Nov 1894
Folder 6undated

Unit IV/13:
Walder, Hedwig (Alfred Meyer's cousin; daughter of Gottfried & Bertha)
Folder 118 Dec 1892 - 28 Aug 1898

Unit IV/14:
Wegmann, Anna (Alfred Meyer's cousin)
Folder 111 Sep 1913

Unit IV/15:
Woodward, Stella Brooks (Mary Meyer's sister) & Woodward, Katharine (Stella's daughter)
Folder 125 May 1897 - 26 Jan 1947

Unit IV/16:
Unidentified
Folder 130 Dec 1938

Series V:
Copy-books and miscellaneous correspondence

Unit V/1:
Miscellaneous Early Correspondence
See also:
Unit II/137British Medical Association
Unit II/284International Congress of Experimental Psychology
Unit II/136British Association for the Advancement of Science
Folder 11880-1886
Folder 21885-1886
Folder 31886
Folder 41887-1888
Folder 51889
Folder 6Paris trip. — 1890
Folder 7London trip. — 1890
Folder 8Edinburgh trip. — 1890-1891
Folder 91891
Folder 101891
Folder 11Army. — 1891
Folder 12Medicine in Switzerland. — 1891
Folder 13Emigration. — 1891
Folder 14Paris, Munich, Vienna. — 1892
Folder 15Letters of Introduction. — 1892

Unit V/2:
Post-Retirement Inquiries & Unidentified Correspondence
Folder 1-2Post-retirement inquiries
Folder 3-8Unidentified

Unit V/3:
Copy-Books
Copy-Book 127 Jul 1891 - 16 Feb 1893
Copy-Book 220 Feb 1893 - Nov 1893
Copy-Book 3Nov 1893 - 24 Sep 1901

Series VI:
Biographical material and memorabilia

Unit VI/1:
Records of Boyhood, School & University
Folder 1Adolf Meyer's family tree. — n.d.
Folder 2Student notes. — 1870-1883
Folder 3Secondary school report cards. — 1880-1881
Folder 4Confirmation notebook. — 1882
Folder 5Gymnasium material. — 1882-1885
Folder 6Gymnasium material. — 1882-1885?
Folder 7Gymnasium report cards & documents. — 1882-1885
Folder 8Statutes of student organizations - Gymnasium period. — 1882-1884
Folder 9Opera programs. — n.d.
Folder 10"European Gymnasium compared to American University", notes re. — n.d.
Folder 11Notes, correspondence, in French & Adolf Meyer's shorthand. — 1885
Folder 12Poem in German & Latin. — 1885
Folder 13Notebook of Adolf Meyer's shorthand. — c1885
Folder 14French examination. — 1885
Folder 15Glaubensbekenntniss eines modernen Naturforschers" - a presentation of evolution; including interview material. — 1885
Folder 16"The Copernican teaching and the Christian teaching", with translation by Eunice Winters. — c1885?
Folder 17Greek notes. — n.d.
Folder 18Poem. — n.d.
Folder 19Songbooks, menus, programs, etc.. — 1885-1886
Folder 20Materials re Adolf Meyer's fraternity - Zofingia. — 1886
Folder 21Zofingia banners. — n.d.
Folder 22"The Gymnasium as Preparation for the University", written for the Zofingias. — 1886
Folder 23Newsclippings re Adolf Meyer's fraternity - 1936. — n.d.
Folder 24Document re military service. — 1886
Folder 25Newspaper - La Suisse Libérale. — 1886
Folder 26Summer schedule for medical school. — 1887
Folder 27Song booklets, programs, admission card to riding academy, etc.. — n.d.
Folder 28Autobiography of Dr. J.F. Horner - presented to Adolf Meyer. — 1887
Folder 29Notes re a concert. — 1887-1888
Folder 30Petition against prostitution. — 1888
Folder 31Medical school & University catalogs. — c1888
Folder 32Notes. — 1888
Folder 33Programs of musical performances, lectures, reports of musical societies. — 1888
Folder 34Newsclippings re Fraulein Buff's concert. — 1889
Folder 35Programs of musical performances, lectures, etc.. — 1889
Folder 36Forel's exam and related material. — 1890
Folder 37Staatsexamen. — 1887-1892
Folder 38Medical and academic degrees, etc.. — c1887-1892
Folder 39Miscellaneous sheet - Cantonsspital Zurich. — 1890
Folder 40Financial records: books & instruments bought - Medical School Period. — n.d.
Folder 41Financial records: Medical School stipends. — n.d.
Folder 42Adolf Meyer's notes re Lippmann's Preface to Morals?. — n.d.
Folder 43Adolf Meyer's criticism of Schnauz's lecture on "Love as Passion", with translation by Eunice Winters. — n.d.
Folder 44Manuscript, "Shall I Become a Protestant Minister?" with translation by Eunice Winters. — n.d.
Folder 45Visits to clinic, Paris trip. — 1890
Folder 46Correspondence re Zither lessons. — n.d.
Folder 47Army notebook. — n.d.

Unit VI/2:
Records of Wanderjahr and Emigration
Folder 1Programs, etc. - Zurich. — 1890
Folder 2Manuscript, "Paris als Universität". — 1890
Folder 3Personal travel records: London trip. — 1890
Folder 4Concert programs: London trip. — 1890
Folder 5Memorabilia: Paris trip. — 1890
Folder 6Concert programs: Paris trip. — 1890
Folder 7Programs & other memorabilia: Edinburgh trip. — 1890
Folder 8Concert programs. — 1891
Folder 9Memorabilia re music. — 1891
Folder 10Fragment of letter in English in Adolf Meyer's hand re opportunities in U.S.A.. — c1891?
Folder 11Travel records: Vienna trip. — 1892
Folder 12Educational documents: Vienna. — 1892
Folder 13Memorabilia: Vienna. — 1892
Folder 14Concert programs: Berlin, Munich. — 1892
Folder 15Memorabilia: Berlin, Leipzig, Munich. — 1892
Folder 16Financial correspondence: Zürcher Kantonalbank. — 1892
Folder 17Travel records: Paris, London, Edinburgh. — 1892
Folder 18Theater programs: London. — 1892
Folder 19Miscellaneous memorabilia. — 1892
Folder 20Records re mother's illness. — n.d.
Folder 21Daisy Miller: Novel read by Adolf Meyer on trip to US. — 1892
Folder 22Passenger list: US crossing. — 1892
Folder 23Concert programs and memorabilia. — 1892

Unit VI/3:
Miscellaneous Records - American Period
Folder 1-5Miscellaneous personal records
Folder 6-18Correspondence re birthdays, retirement, etc.
Folder 19-24Miscellaneous musical programs
Folder 25-28Miscellaneous records of Mrs. Meyer
Folder 29-63Travel records

Unit VI/4:
Personal and Business Correspondence
Folder 1-37Correspondence re savings, insurance, etc.

Unit VI/5:
Business Records
Folder 1-24Tax returns
Folder 25-29Check books

Unit VI/6:
Correspondence re Illnesses and Death
Folder 1-6Correspondence re illnesses
Folder 7-41Correspondence re death

Unit VI/7:
Diaries and Diary Fragments
Folder 1-21884
Folder 31885
Folder 41885
Folder 5-6Translation. — 1885
Folder 7Fragments. — 1885
Folder 81891
Folder 9-10Translation. — 1890
Folder 11-13Paris journals. — 1890
Folder 14Edinburgh. — 1890
Folder 15London. — 1890
Folder 161891
Folder 17Paris. — 1892
Folder 181893-1897
Folder 191896
Folder 20Europe. — 1896
Folder 211898
Folder 22Europe. — 1901
Folder 23Fragments. — 1901-1903
Folder 24Boston. — 1903
Folder 25Europe. — 1910
Folder 261911
Folder 27Europe. — 1912
Folder 28-30Calendars. — 1913-1915
Folder 31Re: wife & child. — 1915
Folder 32Europe. — 1923
Folder 33Europe. — 1923
Folder 341924
Folder 351924
Folder 361924
Folder 371925
Folder 381926-1927
Folder 391928?
Folder 40Russia. — 1933
Folder 411933
Folder 42Europe. — 1937
Folder 43"Birthday Contemplation". — 1937
Folder 44Pittsburgh. — 1937
Folder 451939

Unit VI/8:
Post-Retirement Notes and Conversations with Eunice Winters and Anna Mae Bowers, (typed)
Folder 1-21941
Folder 3-321942
Folder 33-751943
Folder 76-1241944
Folder 125-1501945
Folder 151-1741946
Folder 175-2031947
Folder 204-2141948
Folder 215-230Miscellaneous. — 1948

Unit VI/9:
Post-Retirement Notes and Conversations with Eunice Winters and Anna Mae Bowers, (holograph)
Folder 1-171941
Folder 18-231942
Folder 24-451943
Folder 46-811944
Folder 82-1001945
Folder 101-1231946
Folder 124-1431947
Folder 144-1501948
Folder 151-153Miscellaneous